023 - 533 99 75

Nieuws update

Hieronder kun je lezen welke maatregelen we nemen om besmetting met Corona tijdens de lessen zoveel mogelijk te voorkomen. Er staat ook bij wat we van de leerling verwachten. Lees dit dus goed door alvorens je naar de les komt!

Wat verwachten we van de leerlingen om besmetting te voorkomen?

De leerling is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij alleen de lesauto instapt als zowel de leerling, als zijn/haar huisgenoten geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de lessen dient de leerling de volgende 2 controlevragen te beantwoorden:

Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?

Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand met COVID-19?

 

Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

Op het afzeggen van rijlessen zijn onze lesvoorwaarden van toepassing.

In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. De lessen starten daarom vanaf een afgesproken ontmoetingspunt.

De leerling heeft vlak vóór hij/zij de auto instapt de handen gewassen of ontsmet.

Tussen twee lessen met twee leerlingen is er altijd een pauze zodat de instructeur het voertuig goed kan ventileren en desinfecteren. Check even of je al kunt instappen als je arriveert.

Omdat het lesgeven met een mondkapje vermoeidheids- en andere klachten blijkt te geven, en het aantal besmettingen in Nederland zeer laag is, weegt het voordeel van de iets lagere besmettingskans niet langer op tegen de nadelen. Daarom zal de instructeur (per 1 juli) geen mondkapje meer dragen, tenzij de leerling daar om vraagt. Indien de leerling wel een mondkapje draagt, stellen we dat op prijs, maar dit is niet verplicht. Overigens is het wel zinvol om alvast aan het mondkapje te wennen.
Bij een toets of examen bij het CBR is het mondkapje namelijk wel verplicht. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor een mondkapje.

De leerling vermijdt fysiek contact, en houdt tenminste 1,5 m afstand buiten de auto.

De leerling hoest, kucht en niest in de elleboog en neemt papieren zakdoekjes mee.

Eventuele papieren zakdoekjes doet de leerling in een afvalzakje, sluit dit af en gooit dit thuis weg.

Na de les de auto verlaten leerling en instructeur de auto om buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.