Rijtest voor ouderen

Medische keuring verlengen rijbewijs

Mensen van 65 jaar en ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, moeten met het volgende rekening houden. Bent u tussen de 65 en 70 jaar, dan ontvangt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot het vijfenzeventigste jaar. Wie ouder is dan 70 jaar, en in het bezit van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur of de vernieuwingstermijn verstrijkt op of na de dag dat de aanvrager de leeftijd van 75 jaren bereikt, dient medisch gekeurd te worden. Indien de geldigheidstermijn van het rijbewijs verstrijkt voordat de aanvrager 75 jaar is, is een medische keuring niet vereist. In beide gevallen wordt in principe een rijbewijs afgegeven voor 5 jaar. Vanaf het vijfenzeventigste jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats.

Voor meer informatie over medische keuringen en tarieven kunt u hier en hier terecht.

Rijgeschiktheidstest

Naast een nader onderzoek door een medisch specialist, kan ook een rijtest nodig zijn om uw rijgeschiktheid te beoordelen. Onder toezicht van een deskundige van het CBR legt u deze test in principe af in uw eigen auto*. Dit is geen rijexamen. De deskundige beoordeelt of u in staat bent veilig en verantwoord aan het verkeer deel te nemen, met een functiestoornis of -beperking. Het is aan te bevelen om een of meer lessen te volgen ter voorbereiding op de rijtest met eigen voertuig, zodat u de kans vergroot dat de rijtest met goed gevolg wordt afgelegd. Indien het resultaat van de rijtest onvoldoende is, moet u bij een eventuele herkansing namelijk verschijnen met een lesauto.

Als de uitslag van de rijtest negatief is, kan het zijn dat u weer rijgeschikt kunt worden bevonden met enkele aanpassingen aan de auto. Of door over te stappen op een automaat.

Het kan ook zijn dat u de rijtest nogmaals moet afleggen met een lesauto, nadat u enkele rijlessen heeft genomen. Hiervoor kunt bij ons terecht.Wij kunnen u helpen zich voor te bereiden op deze rijtest, door tips en adviezen te geven, en door de verbeterpunten te verduidelijken en te oefenen. We beschikken zowel over een handgeschakelde auto, als over een automaat.

Let op: Soms neemt de hele procedure meer tijd in beslag dan verwacht, en is het rijbewijs in de tussentijd verlopen. U mag dan de rijtest wel in de eigen auto afleggen, mits uw verzekeraar hiermee akkoord gaat. Indien zij hiertoe niet bereid zijn, zult u alsnog met een lesauto op de rijtest moeten verschijnen.
Voor meer uitgebreide informatie over de procedure rond het verlengen van het rijbewijs voor zestig-plussers, verwijzen wij u graag door naar de folder van het CBR, via de volgende link.

Handig en leerzaam theorieboek

Verkeersregels zijn net zo beweeglijk als het verkeer zelf. In enkele jaren kan er al veel veranderd zijn. Juist voor de ervaren automobilist is het dan zaak om goed bij te blijven. Met dit bijspijker boekje ben je snel weer helemaal bij.

 

Autorijschool Goes en Boonstra Haarlem.